Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky

Teorie automatického řízení

Osnova předmětu

- Optimalizacechování obvodu návrhem přenosu regulátoru.
- rincip kompenzace dynamiky regulované soustavy.
- Realizovatelnost a stabilita při neminimálně fázovém přenosu.
- Podmínková rovnice stability.
- Přidělení pólů.
- Algebraický přístup.
- Omezení při časově optimálním řízení.
- Rozvětvené obvody a víceparametrová regulace, autonomnost, invariantnost.
- Nelineární obvody - mezní cykly, stabilita.

Teorie automatického řízení - PŘT, ČVUT - FSI, Csaba Szücs, bogyo@bogyo.net, 20.05.2006