Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky

Teorie automatického řízení

Osnova předmětu

- Obvody automatického řízení technických objektů a procesů.
- Základní pojmy, příklady.
- Spojité, diskrétní a logické řízení.
- Analýza a syntéza obvodů řízení a regulace - úkoly, přístupy.
- Úloha a formy matematického modelu.
- Lineární teorie spojité a diskrétní PID regulace.
- Syntéza vlastností obvodu a optimalizace parametrů.
- Vliv omezení akčních zásahů.
- Stavový popis a návrh stavové regulace.

Teorie automatického řízení - PŘT, ČVUT - FSI, Csaba Szücs, bogyo@bogyo.net, 20.05.2006